Auditieve vaardigheden

Op het gebied van de auditieve vaardigheden bieden wij, zo nodig in samenwerking met de leerkracht van school, hulp bij:

  • auditieve discriminatie
  • auditieve analyse
  • auditieve synthese