Dysfagie

Dysfagie is het moeite hebben met slikken na een hersenbeschadiging. Het gevaar van een slikstoornis is verslikken, stikken, het krijgen van luchtweginfecties, longontstekingen, ondervoeding en uitdroging.

De logopedist kijkt naar een veilig verloop van het slikken. Zo geeft de logopedist aan welke voedingsconsistenties voor u wel en niet veilig zijn en oefent de logopedist met u verschillende manieren om gemakkelijker en veiliger te kunnen slikken.