Gehoor

Op het gebied van het gehoor bieden wij, zo nodig in samenwerking met de KNO-arts, hulp bij:

  • problemen met auditieve vaardigheden | discriminatie | analyse | synthese
  • verworven slechthorendheid | spraakafzien

Interessante link: