Taal

Op het gebied van de taal bieden wij, zo nodig in samenwerking met de KNO-arts of neuroloog, hulp bij:

  • vertraagde taalontwikkeling
  • onvoldoende woordenschat
  • onvoldoende zinsbouw
  • onvoldoende taalbegrip
  • neurologische taalstoornissen | afasie
  • woordvindingsproblemen

Interessante link: