Kwaliteitskringbegeleider

Kim van Leeuwen is vanaf heden kwaliteitskringbegeleider van de Kwaliteitskring ‘Delft-Breed’. Hiervoor zal zij een tweedaagse training volgen waarin o.a. intervisie, groepsprocessen, gespreks- en vergadertechnieken, coaching en motiveren als onderwerpen worden behandeld.