Frederique Kusse

Frederique KusseFrederique Kusse volgde de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds augustus 2019 is zij 3 dagen per week werkzaam in de praktijk Logopedie Rijswijk. Frederique heeft ervaring met het behandelen van onder andere:

  • kinderen met taalproblemen
  • kinderen met spraakproblemen
  • kinderen met afwijkende mondgewoonten
  • volwassenen met gehoor-, spraak-, taal-, slik en communicatieproblemen t.g.v. o.a. ouderdom en/of hersenziekten/hersenproblemen zoals m. Parkinson, CVA en Dementie.

Frederique werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag in de praktijk in Rijswijk en/of bij mensen aan huis.

Frederique staat ingeschreven in het kwaliteitsregister Logopedie. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.