Frederique Kusse

Frederique KusseFrederique Kusse volgde de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Rotterdam. Sinds 2019 is zij 4 dagen per week werkzaam in de praktijk Logopedie Rijswijk. Frederique heeft ervaring met het behandelen van onder andere:

  • volwassenen met spraak-, taal-, slik en communicatieproblemen t.g.v. o.a. ouderdom en/of hersenziekten/hersenproblemen zoals m. Parkinson, CVA en Dementie.
  • kinderen met taalproblemen
  • kinderen met spraakproblemen
  • kinderen met afwijkende mondgewoonten

Frederique werkt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag in de praktijk in Rijswijk.

Frederique staat ingeschreven in het kwaliteitsregister Logopedie. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

Tevens is zij als logopedist aangesloten bij Neuronet, een netwerk van eerstelijns logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten die patiënten behandelen met niet-aangeboren hersenletsel binnen de regio Haaglanden.