Kim van Leeuwen

Kim van Leeuwen volgde van 2004-2008 de opleiding Logopedie aan de Hogeschool van Rotterdam. Sinds juli 2008 is zij 3 dagen per week werkzaam in de praktijk Logopedie Rijswijk. Op de andere 2 dagen heeft zij als logopedist in verschillende logopediepraktijken en op een school voor Speciaal BasisOnderwijs gewerkt. Kim werkt op maandag, woensdag en vrijdag in de praktijk in Rijswijk. De ‘aan-huis’ behandelingen van neurologische spraak- en taalproblemen en verworven eetproblemen worden door Kim gegeven.
De behandeling van stemproblemen wordt in nauwe samenwerking met de afdeling KNO | Stembehandelcentrum Voorburg van het Diaconessenhuis Voorburg afgestemd. Zij is de vaste waarnemer van Logopedie Voorburg | Stembehandelcentrum Voorburg tijdens de vakantieperiode.

Kim heeft de afgelopen jaren op diverse gebieden nascholing gevolgd en hierin veel ervaring opgedaan. Hierdoor is zij inmiddels gespecialiseerd in het behandelen van de volgende stoornissen:

  • Articulatieproblemen bij kinderen
  • Onduidelijk spreken bij volwassenen
  • Afwijkende mondgewoonten
  • COPD: adem, stem en hoesten
  • Dysfagie | slikstoornissen bij volwassenen
  • Stem | kinderheesheid
  • Taaltherapie bij jonge kinderen

Kim staat ingeschreven in het kwaliteitsregister Logopedie. Zij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Daarnaast is zij lid van de kwaliteitskring Delft – Breed waar zij sinds januari 2013 ook begeleider van is.

Bekijk ook: