Linda Hoving

Linda Hoving is afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam / Logopedie en heeft inmiddels ervaring opgedaan bij het Logopedistencentrum Zuid-Holland (logopedie op scholen).

Tijdens haar opleiding heeft zij een half jaar stage gelopen in het Vlietland Ziekenhuis, waar zij patiënten heeft onderzocht en behandeld met neurologische- en stemstoornissen.
Ook heeft zij tijdens haar opleiding een half jaar stage gelopen in een kinderpraktijk, waar zij kinderen heeft onderzocht en behandeld met spraak- en taalproblematiek, afwijkende mondgewoonten, slikafwijkingen en stemproblemen.

Haar afstudeerartikel (samenwerking OMFT-logopedist en orofaciaal fysiotherapeut) is genomineerd geweest voor de BLPN (Bachelor Logopedie Prijs Nederland). Inmiddels heeft zij ook in de behandeling van kinderen met afwijkend mondgedrag veel ervaring opgedaan.

Linda is op dinsdag, woensdag en donderdag werkzaam in de logopediepraktijk in Rijswijk.

Linda is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Bekijk ook: