Nieuwsberichten

Contracten met zorgverzekeraars in 2019

De praktijk Logopedie Rijswijk heeft voor 2019 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Lees verder

NVLF congres

Vrijdag 13 oktober is Kim naar het congres van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie geweest. Zij heeft workshops gevolgd over de gelanceerde richtlijn.

Lees verder

Kwaliteitskringen

Op maandag 2 oktober heeft er weer een van de zes jaarlijkse avonden van de kwaliteitskring plaatsgevonden voor Kim. Zij heeft tijdens de kringavond verteld.

Lees verder

Richtlijn dossiervorming

Heleen van Woudenberg en Kim van Leeuwen hebben in oktober 2017 de cursus Richtlijn dossiervorming |’Bedreven op weg’ gevolgd bij Niña Wermerskerken. Om onze behandelingen.

Lees verder

Stimmklinik Hamburg april 2016

Nadat we tijdens de Pevoc in Florence kennisgemaakt hadden met de Stimmklinik in Hamburg, zullen we in april 2016 een cursus in deze kliniek gaan.

Lees verder

V.U.M.C. Symposium Transgender en stem februari 2016

Afgelopen februari is er een bijeenkomst geweest in het V.U.M.C. in Amsterdam voor logopedisten die de transgenderstem behandelen. Het behandelen van transgenders vereist een speciale.

Lees verder

K-Taping

Wij maken sinds kort gebruik van K-Taping binnen de behandeling van stemproblematiek. K-Taping is een doeltreffend middel om in te zetten bij hypertonie/aanspanning van de.

Lees verder

Nevelaar

Bij ons te leen: een mini-vernevelaar. Het apparaat vernevelt zoutwateroplossing op de stembanden. Deze wordt ingeademd via het het mondstuk van dit kleine, handzame apparaatje..

Lees verder

Symposium ‘Kinder- und Jugendstimme’ in Leipzig

In februari 2015 hebben Marjolein Frelier en Heleen van Woudenberg deelgenomen aan het driedaags symposium ‘Kinder- und Jugendstimme’ in Leipzig.

Lees verder

Stembehandelcentrum Voorburg

Logopedie Voorburg heeft in samenwerking met KNO-arts Marco Franken (RdGG ziekenhuis) een nieuwe website ontwikkeld: www.stembehandelcentrumvoorburg.nl. Hier kunt u onder andere informatie vinden over de.

Lees verder