Intakegesprek

Tijdens de eerste afspraak vindt een uitgebreid gesprek plaats waarin beoordeeld wordt of wij u kunnen helpen. Er wordt een hulpvraag geformuleerd, zodat de logopedist kan bepalen welk onderzoek verricht dient te worden.

Onderzoek

Na dit gesprek volgt een onderzoek, zodat de juiste diagnose gesteld kan worden en er een passend behandelplan kan worden opgesteld. De afname van de verschillende tests zal een aantal sessies in beslag nemen. Het resultaat van het onderzoek wordt met u besproken en het persoonlijk behandelplan wordt uitgelegd.

Behandeling

Hierna zal de behandeling starten. De behandeling kan zich richten op de spraak, taal, afwijkend mondgedrag en de auditieve vaardigheden.

Behandelingen gaan altijd op afspraak en duren gemiddeld 25 minuten. We streven er naar om een vast behandelmoment op een vaste dag in de week af te spreken. Hierdoor ontstaat er voldoende oefentijd tussen de behandelingen.

Om voldoende vooruitgang te krijgen wordt verwacht dat er thuis liefst dagelijks wordt geoefend met behulp van de logopediemap. Hierin wordt elke week nieuw oefenmateriaal toegevoegd.
Het is gebruikelijk dat de ouder(s) bij de behandelingen aanwezig zijn. Hoe meer betrokken de ouders zijn, hoe groter het effect van de behandeling is.

Evaluatie en enquête

Na enige tijd vindt een evaluatie plaats van het verloop van de behandeling. Op die manier kan worden besloten of de behandeling wordt voortgezet (evt. worden behandeldoelen bijgesteld) of kan worden beëindigd.

De behandeling wordt afgerond indien:

  • De klachten verholpen zijn
  • De verwachting is dat logopedie geen verder effect meer heeft
  • De cliënt meerdere malen niet komt opdagen zonder iets van zich te laten horen
  • Facturen niet of niet tijdig worden betaald.

Aan het einde van de behandeling wordt gevraagd een enquête in te vullen die via de mail wordt toegestuurd door QDNA, een onafhankelijk meetbureau. In deze enquête kunt u aangeven hoe u de behandeling heeft ervaren. Deelname aan deze enquête wordt op prijs gesteld. Hierdoor kunnen wij zo nodig de kwaliteit van ons handelen verbeteren.

Verslaglegging

De verwijzer (huisarts of specialist) wordt op de hoogte gehouden van de logopedische behandeling.
Met toestemming van de ouders is het ook mogelijk om de logopedische gegevens te delen met de intern begeleider van de school, waardoor de zorg rond uw kind in bredere zin kan worden aangepakt.

Vragen

We proberen de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht u vragen hebben dan kunt u dit bespreken met de betreffende logopedist.